Fúinn

Ár gCúlra

Bunaíodh Gael-Champa sa bhliain 2008 mar bhí géarghá campa spóirt trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do pháistí. Toisc go bhfuil páistí ró-óg chun freastal ar chúrsaí samhraidh sna ceantair Ghaeltachta, cuireann Gael-Champa na himeachtaí cultúrtha, spóirtiúla agus oideachasúla céanna ar fáil go háitiúil i dtimpeallacht spraoiúil agus cáirdiúil. Níl sé cosúil le cúrsaí samhraidh eile ina bhfuil 3 uair de ranganna foirmiúla gach lá, áfach; cuireann Gael-Champa béim ar Ghaeilge labhartha agus ar imeachtaí cosúil le spóirt, ceol, dráma agus ealaín, gan aon ranganna ar bith, chun an teanga a fhoghlaim.

Is é ár bpríomhaidhm ná dearcadh dearfach a chothú i measc páistí i dtreo na Gaeilge agus ár n-oidhreacht chultúrtha.

An Champa

Bíonn múinteoirí cáilithe ar fáil ann a bhfuil scileanna áirithe acu a bhaineann leis na hábhair thuasluaite, ionas go mbainfidh an páiste níos mó úsáide as a chuid Ghaeilge labhartha i dtimpeallacht shlán, spraoiúil agus cáirdiúil. Beidh cinnirí ann freisin a bhfuil Gaeilge líofa acu.

Na Páistí

Cuirfear na páistí i ngrúpaí éagsúla de réir a n-aoise. Beidh réimse leathan imeachtaí i rith an chúrsa. Bíonn dhá shos faoi mhaoirseacht ag na páistí gach lá. Caithfear lón paiceáilte agus deoch a bheith acu.